Hlavní kategorie: Dětský svět

Naše poznání o dětském světě dob minulých je ještě omezenější než to, co víme o světě dospělých. Genizy ale schraňují střípky světa všech obyvatel židovské čtvrti, včetně dětí. Vedle množství učebních materiálů doplňují nálezy oděvů, např. čepeček, rukavička, obuv či dětské malé tality. Podle velikosti talitů odhadujeme, že v našich zemích nosili talit katan chlapci snad už kolem věku 5 let. Hojně zastoupené jsou v genizách také obřízkové textilie: z pleny použité při chlapcově obřízce osmý den po jeho narození se vyráběly tzv. obřízkové povijany. Ty obvykle zdobí výšivka – nápis uvádějící chlapcovo jméno, jméno rodičů, datum a někdy i místo narození. Tato textilie pak sloužila ke zpevnění svitku Tóry, z nějž se právě nečte.

Dětská botka
Detail
Ohořelý obřízkový povijan na Tóru
Detail
Učebnice hebrejštiny
Detail
Amulet
Detail
Sirotčenská knížka
Detail
Dětská botka
Detail
Obřízková zástěrka
Detail
Obřízkový povijan na Tóru
Detail
Fotografie Fany a Lilly Steinerových
Detail
Tabulka s abecedou
Detail
Dětská rukavička
Detail
Kalamář se zbytky inkoustu
Detail

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT