Hlavní kategorie: Svitky Tóry

Svitek Tóry, tedy pět knih Mojžíšových, je nejposvátnější text judaismu. Svitek musí být psán zvláštní formou hebrejského písma, zvaného stam, což je zkratkové slovo vytvořené z prvních písmen slov sefer Tora, tfilin a mezuza. Svitek musí být napsán na speciálně upraveném pergamenu předepsaným černým inkoustem. Úcta k Božímu jménu a ke svitku Tóry se projevuje i v množství příslušenství, které svitek chrání a zdobí. Svitek je svázán povijanem na Tóru, oblečen do pláštíku na Tóru, doplněn ukazovátkem a ozdoben štítem a nástavci či korunou. Takto je uložen do svatostánku (hebr. aron ha-kodeš) v synagoze. Dotýkat se svitku Tóry je možné jen nepřímo – určeným ukazovátkem či cípem modlitebního pláště. Textilie, které se svitkem přicházejí do přímého kontaktu, získávají tímto dotykem část svatosti Tóry, a proto rovněž podléhají nařízení genizy. Jde především o povijany na Tóru, které se svitku dotýkají bezprostředně, ale také o pláštíky nebo pokrývky na čtecí pult, na nějž se svitek při čtení pokládá.

Ohořelý obřízkový povijan na Tóru
Detail
Drapérie
Detail
Obřízkový povijan na Tóru
Detail
Fragmenty ze svatostánku
Detail
Opona
Detail
Svitek Tóry
Detail
Povijan na Tóru s kvítky
Detail
Pláštík na Tóru s Davidovou hvězdou
Detail
Kalamář se zbytky inkoustu
Detail
Kantorská čepice
Detail

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT