Hlavní kategorie: Židovské svátky

Nálezy z geniz ukazují ve zkratce celý židovský rok. Židovský kalendář začíná na podzim svátkem Roš ha-šana (začátek roku), při němž se troubí na šofar, upravený beraní roh. Následují svátky Jom kipur (den pokání), Sukot (svátek stánků) a Simchat Tora (radost z Tóry). Sukot je v genize zastoupen především nenápadnými svazečky vrbových proutků, aravot, jež jsou součástí svazku čtyř druhů rostlin, kterými se na tento svátek třese. V zimě se slaví nejprve Chanuka (svátek světel) a poté Purim, veselý svátek spojený s předčítáním svitku Ester, popíjením a nošením masek. Hlavním svátkem jarního období je Pesach připomínající odchod židů z Egypta, tímto svátkem provázejí židy tzv. hagady. Svátkem pozdního jara a začátku léta je Šavuot (svátek týdnů a přijetí Tóry, pro Izrael však také svátek sklizně). Židovský rok připomíná postními dny i tragické události židovských dějin, např. Tiša be-av (9. den měsíce av, zničení prvního Chrámu v Jeruzalémě).

Machzor
Detail
Vyřezávanka s rozpisem žalmů
Detail
Cidákl
Detail
Opletená láhev
Detail
Kroužek na aravot
Detail
Purimová maska
Detail
Hagada šel pesach
Detail
Talíř s motivem kytice
Detail
Šofar z beraního rohu
Detail
Rozpis modliteb na Vysoké svátky
Detail

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT