Hlavní kategorie: Synagoga

Nálezy v genizách jsou předměty, které sloužily po desetiletí a staletí lidem v synagoze. Kromě svitků, knih a drobnějších textilních nálezů odkazují na výzdobu synagogy i výjimečné velké synagogální textilie, opony a drapérie, které zakrývají svatostánek, aron. Fragmenty aronu a dalších architektonických prvků synagogálního interiéru nacházíme v genizách spolu s tabulkami obsahujícími požehnání a modlitby. Časté jsou i nálezy fragmentů svícnů. Do genizy se dostala také spousta materiálů archivní povahy, souvisejících s provozem synagogy.

Fragment tabulky s žalmem
Detail
Ze ha-šulchan
Detail
Kratiknot
Detail
Machzor
Detail
Vyřezávanka s rozpisem žalmů
Detail
Ohořelý obřízkový povijan na Tóru
Detail
Nábytková ozdoba
Detail
Odkapní miska svícnu
Detail
Fragment raménka nástěnného svícnu
Detail
Kruhová odkapní miska
Detail
Odrazná deska nástěnného svícnu
Detail
Žlutý obal na svíčky
Detail
Opona
Detail
Drapérie
Detail
Fragment valdštejnského erbu
Detail
Obřízkový povijan na Tóru
Detail
Miska na milodary
Detail
Oznámení o volbách gabaje
Detail
Fragmenty ze svatostánku
Detail
Svitek Tóry
Detail
Povijan na Tóru s kvítky
Detail
Pláštík na Tóru s Davidovou hvězdou
Detail
Kantorská čepice
Detail
Šofar z beraního rohu
Detail

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT