Katalog geniz

Zde se rychle a snadno seznámíte s vybranými předměty z půd synagog, k hlubšímu studiu genizových nálezů doporučujeme navštívit katalog sbírek Židovského muzea v Praze
Kategorie
geniza - hlavní kategorie
Skupina předmětů
geniza - skupina předmětů
Materiál
geniza - material
Datace
geniza - čas
Místo vzniku
geniza - místo
Místo nálezu
geniza - místo nálezu
Restaurátorská dílna
geniza - technologická dílna
Fulltextové vyhledávání
geniza - jmeno
Hagada
Detail
Minhagim
Detail
Kalendář
Detail
Dětská botka
Detail
Ohořelý obřízkový povijan na Tóru
Detail
Nábytková ozdoba
Detail
Háčkovaný malý talit
Detail
Záznam o požáru v Jičíně
Detail
Ženská bota
Detail
Osobní dokumenty Joachima Loewitha
Detail
Fragment tabulky s žalmem
Detail
Ženský pantofel
Detail
Ze ha-šulchan
Detail
Kratiknot
Detail
Machzor
Detail
Vyřezávanka s rozpisem žalmů
Detail
Sefer chidušej halachot
Detail
Oznámení o volbách gabaje
Detail
Fragmenty ze svatostánku
Detail
Odkapní miska svícnu
Detail
Fragment raménka nástěnného svícnu
Detail
Kruhová odkapní miska
Detail
Odrazná deska nástěnného svícnu
Detail
Dětská botka
Detail