Katalog geniz

Zde se rychle a snadno seznámíte s vybranými předměty z půd synagog, k hlubšímu studiu genizových nálezů doporučujeme navštívit katalog sbírek Židovského muzea v Praze
Kategorie
geniza - hlavní kategorie
Skupina předmětů
geniza - skupina předmětů
Materiál
geniza - material
Datace
geniza - čas
Místo vzniku
geniza - místo
Místo nálezu
geniza - místo nálezu
Restaurátorská dílna
geniza - technologická dílna
Fulltextové vyhledávání
geniza - jmeno
Záznam o požáru v Jičíně
Detail
Ženská bota
Detail
Osobní dokumenty Joachima Loewitha
Detail
Fragment tabulky s žalmem
Detail
Ženský pantofel
Detail
Ze ha-šulchan
Detail
Kratiknot
Detail
Machzor
Detail
Vyřezávanka s rozpisem žalmů
Detail
Sefer chidušej halachot
Detail
Hagada
Detail
Minhagim
Detail
Kalendář
Detail
Dětská botka
Detail
Ohořelý obřízkový povijan na Tóru
Detail
Nábytková ozdoba
Detail
Háčkovaný malý talit
Detail
Obřízková zástěrka
Detail
Opona
Detail
Obřízkový povijan na Tóru
Detail
Drapérie
Detail
Učebnice hebrejštiny
Detail
Fragment valdštejnského erbu
Detail
Amulet
Detail