Hlavní kategorie: Knižní polička

Podstatnou část knižních nálezů v genizách tvoří modlitební knihy pro sobotu a všední den – sidury. Ty používali především muži; ženám byly v dřívějších dobách určeny modlitby v jidiš, tchines. Právě množství sidurů a dalších modlitebních knih z českých a moravských geniz ukazuje jazykové změny: od modlitebních knih v hebrejštině se přes příležitostné vysvětlivky v jidiš a celé jidiš modlitby přesunula obliba jak u žen, tak u mužů, k modlitebním knížkám německým (a okrajově též k českým). Neobvyklé nejsou ani chumaše (Pět knih Mojžíšových), biblické příběhy v jidiš publikacích zvaných Cene rene, traktáty Talmudu, původně ústního komentáře k Tóře, a množství náboženskoprávních a liturgických textů ručně psaných i tištěných. Časté jsou i pesachové hagady, manuál provázející rodinu obřady pesachového sederu, knihy minhagim, zvyků, a také kapesní kalendáře.

Machzor
Detail
Vyřezávanka s rozpisem žalmů
Detail
Sefer chidušej halachot
Detail
Hagada
Detail
Minhagim
Detail
Kalendář
Detail
Záznam o požáru v Jičíně
Detail
Osobní dokumenty Joachima Loewitha
Detail
Učebnice hebrejštiny
Detail
Hřbitovní modlitby
Detail
Karta krále
Detail
Panenky
Detail
Rozpis modliteb na Vysoké svátky
Detail

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT