Hlavní kategorie: Knižní polička

Podstatnou část knižních nálezů v genizách tvoří modlitební knihy pro sobotu a všední den – sidury. Ty používali především muži; ženám byly v dřívějších dobách určeny modlitby v jidiš, tchines. Právě množství sidurů a dalších modlitebních knih z českých a moravských geniz ukazuje jazykové změny: od modlitebních knih v hebrejštině se přes příležitostné vysvětlivky v jidiš a celé jidiš modlitby přesunula obliba jak u žen, tak u mužů, k modlitebním knížkám německým (a okrajově též k českým). Neobvyklé nejsou ani chumaše (Pět knih Mojžíšových), biblické příběhy v jidiš publikacích zvaných Cene rene, traktáty Talmudu, původně ústního komentáře k Tóře, a množství náboženskoprávních a liturgických textů ručně psaných i tištěných. Časté jsou i pesachové hagady, manuál provázející rodinu obřady pesachového sederu, knihy minhagim, zvyků, a také kapesní kalendáře.

Vyřezávanka s rozpisem žalmů
Detail
Sefer chidušej halachot
Detail
Hagada
Detail
Minhagim
Detail
Kalendář
Detail
Záznam o požáru v Jičíně
Detail
Osobní dokumenty Joachima Loewitha
Detail
Machzor
Detail
Učebnice hebrejštiny
Detail
Hřbitovní modlitby
Detail
Karta krále
Detail
Panenky
Detail
Rozpis modliteb na Vysoké svátky
Detail

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT