Skupina předmětů: malý synagogální textil

Dotýkat se svitku Tóry je možné jen nepřímo – určeným ukazovátkem či cípem modlitebního pláště. Textilie, které se svitkem přicházejí do přímého kontaktu, získávají tímto dotykem část svatosti Tóry, a proto rovněž podléhají nařízení genizy. Vedle povijanů na Tóru jde především o pláštíky nebo pokrývky na čtecí pult, na nějž se svitek při čtení pokládá. Svitek Tóry, který se právě nepoužívá, je svázán povijanem na Tóru, oblečen do pláštíku, doplněn stříbrem a takto je uložen do svatostánku. Z tohoto příslušenství synagogálních svitků v genizách nacházíme zejména povijany. Tzv. obřízkové povijany na Tóru se vyráběly z pleny použité při chlapcově obřízce. Nápis na povijanu uvádí chlapcovo jméno, jméno rodičů, datum a někdy i místo narození a tradiční přání, ať mu Bůh dá vyrůst k Tóře (k dosažení náboženské plnoletosti a povinnosti plnit přikázání Zákona, Tóry), k chupě (tedy pod svatební baldachýn) a k dobrým skutkům, které člověka provázejí na věčnost.

Ohořelý obřízkový povijan na Tóru
Detail
Obřízkový povijan na Tóru
Detail
Povijan na Tóru s kvítky
Detail
Pláštík na Tóru s Davidovou hvězdou
Detail

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT