Skupina předmětů: učební pomůcky

Ze všech židovských komunitních institucí bývá v nálezech z geniz nejčastěji reprezentována škola. Na půdách synagog nacházíme předměty jak z tradičních náboženských škol, chederů, tak z pozdějších tzv. normálních škol. Genizové nálezy dokumentují především změnu obsahu a jazyka učebnic. Místo gramatik svatého jazyka psaných hebrejsky a jidiš se v genizách během 19. století stále více objevují německy psané učebnice matematiky, zeměpisu apod. I přesto jsou modernější hebrejské učebnice, čítanky a hebrejské slovníky mezi nálezy zastoupeny až do nejmladší doby. Unikátními dokumenty vzdělávacího procesu jsou pak nálezy dobové třídní knihy, rákosky nebo peněžního poukazu za vyčištění školního záchodu.

Učebnice hebrejštiny
Detail
Tabulka s abecedou
Detail

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT